Ceny odpadu v Ostrově v roce 2018

Od 1. ledna 2018 se zvyšují ceny za odvoz komunálního odpadu v Ostrově. Aktualizovaný ceník je dostupný na stránkách města.

Vzhledem k tomu, že v prosinci roku 2017 končila smlouva na odpadové hospodářství uzavřená před 10 lety, bylo nutné prostřednictvím výběrového řízení vysoutěžit nového dodavatele služeb.

“ Je to tedy stejná firma, nicméně ona ve svých vlastně cenících musela zvednout své náklady, protože původní smlouva trvala 10 let a za těch 10 let narostly mzdové náklady, náklady za naftu, poplatek za uložení na skládku „, vysvětlila pracovnice odboru správy majetku města Petra Niederhafnerová.

Z tohoto důvodu je tedy vítězná cena za celé odpadové hospodářství, přestože byla nejnižší, vyšší proti předcházejícím rokům.

“ Cena je vyšší v procentech, tam je to za celé odpadové hospodářství, ale my řešíme svoz komunálního odpadu pro občany čili ty černé popelnice a provoz sběrného dvora a toto, aby bylo samofinancovatelné, bylo by potřeba navýšení cen o 28 procent „, řekla Petra Niederhafnerová.

Zdražení o celých 28 procent, ale občané nepocítí. Město Ostrov se rozhodlo o navýšení ceny s občany podělit a polovinu, 14 procent bude hradit z městského rozpočtu.

“ Ročně to bude pro občany asi tak 1,670 tisíc a tato samá částka bude zase z rozpočtu města „, sdělila pracovnice odboru správy majetku města.

Podle slov Petry Niederhafnerové má město nejčastěji uzavřeny smlouvy na nádoby o objemu 110-120 litrů, kde došlo ke zvýšení ceny o 372,- Kč za rok, při odvozu 1x týdně a dále nádoby na 1100 litrů pro společenství či bytová družstva, kde cena vzrostla o 3167,-Kč za rok při odvozu 1x týdně.

“ Cena narůstá taky, protože my musíme uklízet z těchlectěch peněz od občanů i ten odpad, který odkládají tam, kam nepatří, tzn. ten nepořádek okolo popelnic. Je na jejich svědomí zda si berou klíčky, odemykají nádoby, hází odpady tam či pokud vidí, že tam někdo odkládá ten odpad, jak tam nemá být tak jestli jsou ochotni to nahlásit městské policii nebo na městský úřad „, dodalal Petra Niederhafnerová.

Dříve se nepořádek okolo popelnic uklízel jednou za 14 dní. V současné době je ale nutné provádět tento úklid každý týden. Bohužel se jedná o náklady, které si občané musí pokrýt sami.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov