Centrální evidence přestupků bude bičem na hříšníky

Nový sjednocený systém centrální evidence přestupků zpřísní postihy pachatelů závažnějších a opakovaných prohřešků.

Centrální evidence přestupků, kterou nově od října spravuje Ministerstvo spravedlnosti, si klade za cíl evidovat veškeré přestupky na jednom místě a pomůže tak oprávněným institucím a správním orgánům veřejné moci lépe sdílet informace o pachatelích závažnějších prohřešků. Díky tomu bude možné efektivněji postihovat opakované porušení zákona tedy recidivu.

„Jedná se zejména o skutky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. To jak známe rušení nočního klidu, drobné ublížení na zdraví, výhrůžka a tady ty skutky,“ přiblížil vedoucí odboru dopravně správního Ladislav Jiskra.

Do evidence se mohou lidé dostat i za znečišťování veřejných míst, drobné krádeže, poškozování věcí, ale také například za výtržnosti či domácí násilí a podobně. Dosud byly veškeré přestupky shromažďovány na různých místech, nyní budou evidovány na jednom místě. Nový systém umožní účinněji sdílet informace i dalším orgánům jako například policii.

„Pakliže se osoba dopustí vybraného přestupku, tak jí nemůžou pokutovat na místě blokovou pokutou, ale to protiprávní jednání musí ohlásit příslušnému správnímu orgánu,“ uvedl Jiskra.

Centrální evidence přestupků má být především bičem na recidivisty.

„Recidiva znamená, pokud v rámci jednoho roku bude ten samý přestupek spáchaný dvakrát. V případě rušení nočního klidu nyní ta pokuta bývá uložena do až do deseti tisíc korun, při recidivě nově může být až 15 tisíc korun. Jde tam o zvýšení pokut v případě té recidivy,“ vysvetlila tisková mluvčí Ministerstvo spravedlnosti Mgr. Tereza Schejbalová.

Nashromážděná data všech evidovaných hříšníků budou i nadále pod bedlivých dohledem a ochráněna před dalším zneužitím. Zapsané přestupky budou v registru uchovány po dobu pěti let. Následně budou automaticky z Centrální evidence vymazány.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov