Cena Ď

Cena Ď vstupuje v letošním roce do 19. ročníku. Ocenění je určeno mecenášům, dobrodincům, ale i sponzorům v oblasti kultury, vědy, charity, vzdělávání a morálních hodnot v České republice.

Nominaci na ocenění mohou učinit školy, zájmové spolky, obce a města, nemocnice a další. Nominovat je možné i jednotlivce, kteří na úkor svého volného času pomáhají druhým. Cena je udělována v krajských i městských kolech a v celostátním finále. Účast v celostátním finále, není podmíněna účastí v kolech užších. Uzávěrka nominací do celostátního finále připadá na 25. dubna. V případě, že chcete aby Váš adept, prošel oceněním v městském kole města Ostrov, musíte svou nominaci doručit nejpozději do 29. března do podatelny MÚ Ostrov nebo elektronicky na uvedený email /zzelezna@ostrov.cz/ či poštou na adresu městského úřadu /MÚ Ostrov, Jáchymovská 1, 363 O1 Ostrov./ Nominaci na kterékoliv kolo je nutné označit popiskem CENA Ď. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách www.cena-d.cz.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov