Cena Ď

Předání ocenění krajské a městské ceny Ď proběhlo koncem dubna ve Dvoraně ostrovského zámku. Městskou cenu Ď získala Aloisie Šubrtová dlouholetá ředitelka stacionáře oblastní charity a krajskou cenu Ď si odnesla Michaela Valentová. Obě dámy, bohužel díky nedopatření nedostaly pravou skleněnou podobu ceny. Ta jim byla předána dodatečně. Michaela Valentová již skleněnou kouli převzala na městském úřadě z rukou starosty a místostarostky, paní Šubrtové bude předána v průběhu června.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov