Bytová výstavba v KK

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách informace o bytové výstavbě v Karlovarském kraji za rok 2018. Celkem byla v našem regionu zahájena výstavba 630 nových bytů, z toho více než polovina z nich v rodinných domech. 488 bytů bylo vloni také dokončeno, přičemž nejčastěji se byty stavěly v okresech Karlovy Vary a Cheb. Zahajovaná výstavba bytů v kraji, stejně jako celkově v celé republice, tak v předchozím roce zaznamenala meziroční nárůst. Podrobnější údaje lze nalézt na stránkách statistického úřadu (www.czso.cz).

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovarský kraj