Březen měsíc čtenářů v ostrovské knihovně

Ostrovská městská knihovna se i v letošním roce zapojí do celorepublikové akce Březen měsíc čtenářů, kterou každý rok pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Pracovníci všech oddělení městské knihovny budou v průběhu měsíce března vybírat nejpilnější čtenáře. Hodnocena bude nejen četnost návštěv a výpůjček knih, ale také aktivní účast na různých akcích knihovny. Oceněni budou nejlepší čtenáři nejen z dětského oddělení, ale také z oddělení pro mládež a dospělé. Slavnostní vyhlášení proběhne v rámci Noci s Andersenem, která se uskuteční v prostorech knihovny v pátek 23.března 2018.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov