Bezhotovostní platby

Město Ostrov nově nabízí občanům možnost úhrady poplatků na městském úřadě prostřednictvím platebních karet.

Od poloviny listopadu jsou k dispozici občanům platební terminály a to na pokladně městského úřadu budova A, přízemí u občanek a na pokladně budova B, v prvním poschodí na odboru finančním. Příjem bezhotovostní platby je možný i bezkontaktně – soupis akceptovaných platebních karet je k dispozici v každé pokladně. Terminály jsou napojeny na bankovní služby, samozřejmě tedy nejsou funkční v krizových situacích, kdy dojde k výpadku internetu. Jeden platební terminál byl pořízen také pro Městskou policii Ostrov. Pořizovací cena všech tří terminálů byla 30 600 korun včetně DPH a odborné instalace.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov