Besedy s vězni

Vězni z ostrovské věznice vyrážejí na besedy s žáky 8. a 9. tříd základních a 1. a 2. ročníků středních škol. Vypráví jim své příběhy, které je dostaly až do vězení.

Besedy vedou odborní zaměstnanci oddělení výkonu trestu a vazby. Žáci jsou obecně informováni o vězeňské službě, o Věznici Ostrov, ale i o rizikovém chování populace mladých lidí, jako např. užívání návykových látek a podobně. Besedy se zúčastňují dva odsouzení, kteří otevřeně vypráví své životní příběhy.

„Hlavním účelem je to ta zkušenost těch odsouzených, kteří vlastně můžou těm dětem, nebo těm žákům předat tu negativní zkušenost z toho užívání těch návykových látek a kde to až může skončit“ sdělil David Slavík – vychovatel na specializovaném oddílu.

Vězni jsou převážně úspěšní absolventi toxi programu ze specializovaného oddílu, kde jsou osoby s poruchou chování vlivem návykových látek. Vybíráni jsou i podle věku, aby byli studentům věkově co nejblíže. 

„Jmenuji se Patrik, je mi 23 let a jsem odsouzený za majetkovou trestnou činnost, takže krádeže, vykrádání domů, dostal jsem 3 roky, bral jsem ty drogy a když jsem byl ve škole tak jsme měli taky různý přednášky, ale jsme si říkali, že to jsou jen kecy a jelikož mám stejně starýho bráchu, nechci ať tak dopadne, tak celkově jsem rád, že ty děti si to poslechnou a třeba si z toho něco vezmou a nebudou dělat stejné chyby “ uvedl odsouzený Patrik.

„Jmenuji se Tomáš, jsem ve výkonu trestu 26 měsíců, celkově můj trest je 74 měsíců, dostal jsem se hlavně kvůli drogám, kvůli alkoholu, kvůli páchání násilné trestné činnosti a tyhlety besedy a přednášky dělám kvůli toho abych vlastně napravil to co jsem udělal já, a vlastně tím pomůžu jim, aby nebrali drogy, aby se taky nedostali k tomu, aby páchali trestnou činnost , aby mohli pokojně žít a abych to nějak vymýtil tady z toho světa ty drogy“ uvedl odsouzený Tomáš.

V průběhu vyprávění mohou studenti i anonymně napsat své dotazy, které jsou jim následně zodpovězeny.  Většinou se týkají samotného užívání návykových látek, ale i života ve vězení, či plánů do budoucna po propuštění.

„Myslím si, že je to pro ně hodně poučné, protože se nám stalo asi ve dvou školách, kdy se nám přihlásily děti,  že užívají návykové látky anebo, že mají kamarády a hned to s námi chtěli řešit, my jsme je odkázali na nějaké instituce, kde by to mohli řešit“ řekl Bc. David Slavík – vychovatel na specializovaném oddílu.

 

Podle slov a zkušeností vychovatelů vězňů jsou besedy pro mládež jednoznačně přínosem.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov