Atletický areál v Ostrově

Výstavba atletického areálu v blízkosti základní školy Masarykova pokračuje i přes nepříznivé počasí podle daného harmonogramu.

Realizace projektu výstavby areálu spustilo město Ostrov na jaře roku 2016.

„Město Ostrov se rozhodlo, že vybuduje atletický stadion na základě poptávky. Měli jsme problém s tím, že atletický oddíl se nám natolik rozšířil, že kapacitně hřiště u třetí základní školy už bylo prostě malé, nestihl pojmout to množství těch atletů. Máme tady kolem 150 atletů různých věkových kategorií“, uvedl neuvolněný starosta město Ostrov Mgr. Libor Bílek.

V květnu 2016 byly stavební firmou zahájeny přípravné práce. Nejprve srovnala těžká technika se zemí starou tribunu a dvě garáže. Tyto práce si vyžádaly zhruba 500 tisíc korun hrazených z městské kasy.

„Do konce roku 2016 jsme vlastně udělali kanalizaci, přeložku kanalizace u bazénu. No a udělali jsme přípravu pro opěrnou zeď, která se nachází v části u školy“sdělil vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

V rámci výstavby udělala firma také přeložku a přípojku na vodovodní řad v Krušnohorské ulici,proběhlo hloubení základů šaten stadionu a podobně. Do konce roku 2016 bylo proinvestováno celkem 6 milionů korun uvolněných taktéž z městského rozpočtu. Stavební firma pokračovala s úpravami i přes nepříznivé počasí, provázející začátek letošního roku.

„Momentálně se staví obvodové zdivo, dál se pokračuje na opěrné zdi u bazénu a tělocvičen, kde dneska se šaluje už vlastně ten bok opěrné zdi“, doplnil Jiří Šuster.

Dokončena je drenáž odvádějící vodu z celé plochy areálu a práce pokračují na další části, kde jsou propojeny jednotlivé šachty dešťové kanalizace. Nový areál, který by měl být podle plánu dokončen na přelomu května a června 2017, přijde na 47 milionů korun. Město na realizaci projektu má zažádáno o dotaci, která je v současné době v šetření. Pokud bude město úspěšné, mohlo by získat až 20 milionů korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov