Akce Jehla

Více jak 450 strážníků ze 38 měst se zapojilo do celostátní akce JEHLA. V úterý 17. dubna čistili svá města od použitých jehel a injekčních stříkaček  

Celorepublikovou akci si poprvé v roce 2015 společně vyzkoušela Praha a Brno. Postupně se zapojila i další města, která se strážníci s přicházejícím jarem snaží vyčistit od nebezpečného infekčního materiálu. Do celostátní akce se zapojují kromě strážníků i asistenti prevence kriminality, kteří důvěrně znají prostředí vyloučených lokalit.

„My jsme se zúčastnili také této velké akce, s potěšením a zapojili se do toho 4 asistenti prevence kriminality a 3 strážníci naší městské policie, věnovali jsme se tomu od rána od 9 hodin až do círka 2, 3 hodiny, prohlídli jsme veškerá dětská hřiště, zákoutí kde víme, že se scházejí rizikové osoby, různé odpočinkové plácky, myslím si, že jsme prohlédli celý katastr“ uvedl Ladislav Martínek – velitel MP.

Strážníci vyrazili do ulic vybaveni ochrannými prostředky, boxy na infekční materiál, kleštěmi, ochrannými rukavicemi i desinfekčními spreji. Kontrole neušly ani pískoviště, domovní výklenky i okolí mostních konstrukcí.

„Strážníci našli dvě stříkačky, což mě velice potěšilo, protože je vidět, že ten problém zde v našem městě už není takový jako býval v minulosti a ty rizikové osoby se chovají zodpovědně a tento materiál použitý mění třeba když sem jezdí Světlo Kadaň, terénní pracovníci, takže je vidět, že neodhodí tento materiál na zem, ale řádně ho vyměňují“ sdělil Ladislav Martínek – velitel MP.

Vedle očisty města je smyslem celé akce snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky.

„Nesahat a nejlépe je zavolat městskou policii, krizovou linku 156 a strážníci tento materiál seberou řádným způsobem“ uvedl Ladislav Martínek – velitel MP.

Sběrem jehel se městské policie zabývají celoročně při běžné hlídkové činnosti. Předcházejí tak nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpochyby také domácí zvířata jako psi a kočky. Strážníci aktivně spolupracují také se státními policisty, jimž předávají informace o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z užitečných vodítek při potírání drogové kriminality.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov