Historický sklep objeven v Jáchymově

Unikátní archeologický nález, přibližně z roku 1520, byl nalezen v rámci probíhající revitalizace náměstí na Slovanech v Jáchymově.

V současné chvíli realizuje město Jáchymov revitalizaci malého městského parku a přilehlého okolí na náměstí na Slovanech. Tu zahájila zhotovitelská firma v polovině letošního roku. Při odkrývání starých povrchů v místech, kudy vede kanalizace,byl objeven unikátní nález z 16.století.

„V těchto místech se nacházela historická část, ta nejstarší část Jáchymova s radnicí, no a při provádění prací byly objeveny sklepy, právě z toho prostoru pod radnicí,“uvedl starosta města Jáchymov Ing. Bronislav Grulich. 

„Podle jáchymovské kroniky, byla postavena roku 1520 ta radnice. Pod radnicí tak byl zachycen zbytek sklepa, jedná se o dvě klenuté prostory,“ prozradil archeolog z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Bc.Martin Volf.

Budova tehdejší radnice zde podle archeologa fungovala zhruba do roku 1946, kdy byla kvůli výstavbě nového sídliště zbořena. Při zkoumání sklepních prostor byly nalezeny i historické artefakty.

„Máme nálezy související s tím nejstarším osídlením, ale objev sklepa pod radnicí byl svým způsobem překvapením. Byly tam zjištěny láhve jáchymovského pivovaru, různé nádobí a podobně. Odpad své doby,“ doplnil Martin Volf.

Nyní bude město Jáchymov ve spolupráci se zhotovitelskou firmou a archeologem místo zkoumat a průběžně kontrolovat jeho technický stav. Uvažuje se i o zapsaní historického sklepa jako kulturní památky do seznamu UNESCO. Se sklepem, který je ve velmi dobrém stavu, má město do budoucna své plány.

„Domníváme se právě, že by bylo velice hezké v rámci tady tý revitalizace tohoto prostoru umožnit přístup veřejnosti do těchto krásných prostor,“ dodal starosta Jáchymova.

S tím budou souviset potřebné stavební úpravy nejen podzemních prostor, ale i schodiště vedoucí do podzemí, z důvodu bezpečnosti budoucích návštěvníků historického místa.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Jáchymov