Kompostéry pro kompostování zeleného odpadu

Město Ostrov nebude v letošním roce pořizovat kompostéry pro kompostování zeleného odpadu pro žadatele zdarma. Jejich pořízení bylo vázáno na přidělení dotace, o kterou město požádalo v říjnu roku 2016. Projekt sice splnil dotační podmínky, ale vzhledem k velkému počtu žádostí o podporu v rámci celé České republiky, které několikanásobně převýšily finanční limit výzvy, nebyla dotace pro rok 2017 městu Ostrov přidělena. V případě vypsání nové dotační výzvy pro rok 2018 se město plánuje znovu přihlásit. Seznam zájemců zůstává tedy zachován. Další případní zájemci se do něj mohou přihlásit přímo na odboru majetkové správy MÚ nebo emailem na uvedené adrese

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov