Městská tržnice – studie

Prostor bývalé městské tržnice v blízkosti Mírového náměstí, který je v současné chvíli bez využití, by se v budoucnu mohl dočkat nové podoby. Město Ostrov nechalo vypracovat územní studii daného místa. Jejím cílem bylo navrhnout a nalézt optimální řešení plochy. Studie navrhuje řešení dotčeného území jako veřejný pobytový prostor doplněný pochozími plochami, celkem ve dvou variantách.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov