Odpadové hospodářství v Ostrově

Od 1. ledna 2018 se zvýšily ceny za odvoz komunálního odpadu v Ostrově. Ten je součástí odpadového hospodářství ve městě, kam spadá mimo jiné i sběrný dvůr. Od stejného data tedy platí i nové podmínky spojené s odkládáním odpadu.

Staronovým dodavatelem služeb v oblasti odpadového hospodářství je společnost Marius Pedersen.

“ Na konci loňského roku skončilo vlastně desetileté období, kdy jsme pro město realizovali služby, město vypsalo novou veřejnou zakázku, my jsme se samozřejmě jí zúčastnili. V tuto chvíli máme podepsanou smlouvu na další období, kdy budeme provádět služby pro město Ostrov „, vysvětlil oblastní ředitel firmy Marius Pedersen Miroslav Turek.

Nová smlouva je kratší proti původní a podepsána je na 8 let. Služby odpadového hospodářství zahrnují v první řadě svoz komunálního odpadu od občanů, provoz sběrného dvora, tzv. jarní a podzimní úklid ve městě, tedy velkoobjemové kontejnery, dále nádoby na separovaný odpad, úklid černých skládek i veškeré úkony týkající se úklidu odpadu ve městě a další.

“ Služby se v podstatě nezměnily, jedinej markantní rozdíl je v tom, že bylo zahrnuto jednou za rok čištění nádob tzn. mytí, venkovní, vnitřní, desinfekce „, uvedl ředitel Turek.

Zásadní podmínka je spojena i s veřejností hojně využívaným sběrným dvorem.

“ Na sběrném dvoře došlo v souladu i se změnami v legislativě a i k chystaným změnám v tom, že my chceme, aby ten sběrný dvůr byl pouze pro občany Ostrova a místních částí „, řekla pracovnice odboru správy majetku města Petra Niederhafnerová.

“ Je vyhrazen skutečně jen pro přímé uživatele tzn. trvale žijící občany města Ostrova a podnikatele respektive firmy, které jsou zahrnuty do systému města „, informoval Turek.

Vybrané druhy odpadu, kterých je zhruba kolem 30 je možné odevzdávat i nadále zdarma, suť a stavební odpad se platí. Osoby bez trvalého bydliště v Ostrově a místních částech i podnikatelé a živnostníci nezahrnuti v systému města zde odkládat odpad nemohou.

“ To pro ně v tuto chvíli znamená bohužel to, že to musí řešit svým vlastním odvozem na skládku, nebo na kteroukoli jinou koncovku, která řeší nakládání s tím, kterým odpadem, anebo samozřejmě si můžou objednat svoz kontejnerů prostřednictvím naší firmy “ dodal oblastní ředitel firmy Marius Pedersen Miroslav Turek.

Podle slov Petry Niederhafnerové se nyní bude také striktně dodržovat možný počet odevzdaných pneumatik. Každý občan může ročně odevzdat 8 pneumatik na osobu a každá další již bude hrazena částkou 103 korun včetně DPH.

“ Občané mohou pneumatiky odevzdávat v pneuservisech, v autoservisech nebo v prodejnách pneumatik a hlavně u těch, které jsou v systému Eltma, tam vlastně nemusí řešit, to že by si měli od nich něco koupit “ doplnila pracovnice odboru správy majetku města Petra Niederhafnerová.

Veškeré informace ohledně odběru pneumatik, provozu sběrného dvora a další budou uveřejněny v ostrovském měsíčníku. Dostupné jsou také na stránkách města, v sekci odpadové hospodářství anebo přímo na odboru správy majetku města.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov