Oblastní charita Ostrov

Oblastní charita Ostrov funguje v našem městě od roku 1994. Pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, politickou či rasovou příslušnost.

Pomoc se děje především prostřednictvím jednotlivých charitních projektů. Nutné je obstarat poměrně velké množství finančních prostředků.

“ Nežijeme pouze provozně náklady jenom z dotací, to je nereálné, dotace ty pokrejou jakžtakž provozní náklady a osobní náklady, ale jenom opravdu částečně, jsme na nějakých 35%, pak jsou nějaké příjmy od klientů, ale pak na kterýkoliv z těch domovů zůstává přibližně 400 až 600 tisíc ročně, které je nutné prostě sehnat z jiných zdrojů „, vysvětlil ředitel Oblastní charity Ostrov Mgr. Tomáš Fexa.

Ze získaných peněz jsou vybavovány domovy jak v Ostrově, tak v Hroznětíně, ale je z nich možné i navýšení mezd zaměstnanců a další. Poslední velkou investicí bylo dovybavení zrekonstruované části domova pokojného stáří v Ostrově, dokončené loni v létě, jež s sebou přinesla další lůžka pro seniory. Finance se sháněly téměř s tříletým předstihem. Jedním z posledních projektů, do kterých se charita zapojila byl program ČSOB pomáhá regionům, díky němuž mají být zajištěna bezdrátová tlačítka k lůžkům pro seniory a další nábytek. Přispět do něj mohl kdokoli jakoukoli libovolnou částkou. Výběr peněžních darů byl ukončen 6. ledna.

“ Soutěžili jsme 4 subjekty za KK a jeden z nás, kdo získá nejvyšší částku, může dostat až tu nejvyšší nadační částku 50 tisíc „, řekl Tomáš Fexa.

Podle aktuálních informací získala charita nejvyšší částku z příspěvku od lidí a to 121 619 korun, díky jimž obdrží i zmiňovanou nejvyšší nadační částku 50 tisíc. Další peníze přinese i tříkrálová sbírka, která právě v těchto dnech probíhá po celé ČR. V loňském roce se charitě vrátilo podle pravidel sbírky 93 tisíc korun.

“ Samozřejmě oslovujeme každoročně ty nejzákladnější zdroje, to jsou nadace, ale protože do těch nadací píší desítky ne-li stovky žadatelů tak ne vždycky vůbec na nás dojde, pak oslovujeme různé firmy a různé potencionální sponzory. Budeme tou mravenčí prací oslovovat a oslovovat a jsem rádi samozřejmě za každý dar i od drobných dárců „,dodal
ředitel Oblastní charity Ostrov Mgr. Tomáš Fexa.

Všechny, kteří pomáhají jakýmkoli způsobem, může hřát dobrý pocit, že nebyli lhostejní, pomohli dobré věci a nežijí jen sami pro sebe.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov