Finanční podpora bytové výstavby v Ostrově

Program finanční podpory bytové výstavby 2018 ve městě Ostrov představuje možnost pro občany čerpat dotaci na nově vybudovaný rodinný dům nebo nový byt.

Cílem programu je přispět k oživení a především podpoře bytové výstavby v katastrálním území města Ostrov, formou přímých finančních dotací poskytovaných z rozpočtu města pro období 1. ledna až 31. prosince letošního roku. Pro zájemce je připraveno 2 miliony 400 tisíc korun. O peníze může zažádat každý občan České republiky starší 18 let.

“ Tento dotační titul se vztahuje pouze na bytové prostory, to znamená, jestli například si občan zrekonstruuje stávající nebytové prostory na bytovou jednotku nebo například vybuduje nový byt v rámci rodinného domu „, vysvětlila vedoucí finančního odboru Ing. Alena Niklová, Ph. D.

Minimální velikost užitkové plochy bytu by měla být 34 m2. Žadatel musí v době žádosti být vlastníkem nově vybudovaného nemovitosti a vlastnické právo prokázat úřadu výpisem z katastru ne starším 3 měsíců.

“ Žadatel může při výstavbě rodinného domu získat jednak podporu na pozemek a to až do výše 150 tisíc korun a dále 150 tisíc korun na samotný rodinný dům či ten nový byt „, sdělila Alena Niklová.

Zájemce o dotaci před samotnou žádostí o finanční podporu musí rodinný dům či byt postavit a následně na Městském úřadě vyplnit příslušnou žádost, která musí splňovat dané podmínky, jako například předmět dotace, účel na který chce žadatel finance použít a další.

“ Žadatel musí být trochu trpělivý neboť to finále musí proběhnout zastupitelstvem. Zastupitelstvo musí tuto žádost schválit“, dodala vedoucí finančního odboru Alena Niklová.

Pro zájemce o finanční podporu na bytovou výstavbu jsou na internetových stránkách města, v sekci témata připraveny podrobnější informace k dotacím. Obrátit se je též možné na pracovnici finančního odboru Marii Holečkovou, která s žádostí poradí a zodpoví na otázky k programu.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov