2. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Druhé řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov proběhlo v mimořádném termínu ve středu 13. března.

Valná většina zastupitelů se sešla k projednání několika důležitých bodů. Prvních dvou projednávaných bodů týkajících se poskytnutí dotací v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2019 včetně veřejnoprávních smluv a poskytnutí individuálních dotací na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb prevence sociálně patologických jevů se ujala místostarostka města Jitka Samáková.  Následně byla projednána rozpočtová opatření a také poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě. Posledního bodu s dotačním tématem Znovuoživené Krušnohoří se ujal místostarosta Marek Poledníček. Záznam celého zasedání je dostupný na internetových stránkách kabelové tv, na webu eostrov i na fb stránkách TV Ostrov. Další zasedání Zastupitelstva je svoláno na 10. dubna od 15 hodin. Sledovat jej opět bude možné v přímém přenosu v TV Ostrov i na již uvedených internetových stránkách.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov