1. řádné Zasedání Zastupitelstva města

Činnost městské policie v roce 2016, budoucnost hotelu Myslivna, ale i schválení podání žádosti o dotace pro základní školy, to vše bylo na programu prvního jednání zastupitelstva v letošním roce.   

Vzhledem k nepřítomnosti starosty města Pavla Čekana vedl tentokrát jednání místostarosta Josef Železný. Přítomných bylo 18 zastupitelů a zastupitelstvo bylo tedy usnášení schopné. Podle očekávání se asi nejdiskutovanějším bodem jednání, stalo založení společnosti Hotel U Zámku.

„Já jsem zastáncem hotelu U Zámku, jednak za TOP 09, za kterou jsem kandidovat do zastupitelstva, tak jsme to měli ve volebním programu, tak samozřejmě bylo by nefér vůči voličům, který nám dali hlas, abych pro Myslivnu, nebo teda teďka respektive pro hotel U Zámku, já si opravdu myslím, že ubytovací kapacita nám schází, pro mě velký benefit k tomu, abych zvedl ruku je minipivovar, já si myslím, že ten boom minipivovarů pořád pokračuje a opravdu nejsme, nebyli bychom jediný město, který opravdu ten pivovar staví“, vysvětlil neuvolněný místostarosta města Ostrov Mgr. Libor Bílek.

„Myslím si za prvé, že vůbec město nemá podnikat, a pokud už se to stalo, že město nějak podniká, tak by to mělo být jenom tam, kde je to nezbytně nutné, provozovat hospodu, minipivovar a hotel prostě do tohodle segmentu rozhodně nepatří 7:03:38 + 7:03:55 druhým hlavním důvodem, který mě vedl k tomu, že bych tenhle materiál nikdy nepodpořil, byla ve své podstatě příprava na to, aby rekonstrukce toho hotelu, objektu byla zadána bez výběrového řízení“, konstatoval zastupitel Ing. Jan Bureš.

Založení společnosti se schválit nepodařilo a další osud chátrajícího objektu hotelu je prozatím neznámý. Zastupitelé měli mimo jiné schválit i podání žádostí o dotace pro všechny tři základní školy ve městě. Nakonec ale schválili podání žádostí pouze dvěma školám, Májové a Masarykova. Základní škole JVM podání žádosti schváleno nebylo.

„Do teďka jsem nepochopil proč dvě školy, ze tří našich škol získaly podporu a jedna ne, de facto škola, která vůbec nemá prostory na dílny, tam se jednalo o čistou přístavbu, nevím, kde se stala chyba“, dodal místostarosta města Ostrov Ing. Josef Železný.

Část zastupitelů, kteří byli proti podání žádosti či se hlasování zdrželi, neměla zájem se k tomuto rozhodnutí vyjádřit. Na poslední chvíli ještě v závěru jednání oznámil Milan Matějka záměr rezignovat na funkci jednatele Dopravního podniku Ostrov. Tuto skutečnost vzali zastupitelé na vědomí. Další jednání zastupitelstva města v řádném termínu je naplánováno na 5. dubna od 13 hodin. Zastupitelé se ovšem sejdou už 8. února na jednání v mimořádném termínu, kterému se budeme věnovat v příštích zprávách. Záznamy jednání zastupitelstev jsou volně dostupná na internetových stránkách kabelové televize v sekci videoarchiv, na FB TV Ostrov i na zpravodajském webu eostrov.cz.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov