1. řádné zasedání Zastupitelstva města

Rozpočet města pro rok 2018 a další body si vyžádaly zhruba 4 hodinovou diskuzi na prvním zasedání Zastupitelstva města Ostrov v letošním roce.

Celkem 11 bodů bylo na programu lednového jednání a v zastupitelském sále bylo přítomno pouze 17 zastupitelů z jednadvaceti. Po odhlasování navrženého programu v předloženém znění složil slib nový člen zastupitelstva města Michal Bureš, který nahradil zesnulého Ing.Václava Hanzla.

Michal Bureš byl veřejným hlasováním zvolen také do finančního výboru. Následovala zhruba dvouhodinová debata k bodu č. 2, rozpočtu města Ostrov na rok 2018. Starosta města vystoupil s grafem, podle kterého podrobně vysvětlil veškeré příjmy, výdaje, ale i chybějící peníze.

Názory zastupitelů k rozpočtu byly rozporuplné. Diskutovalo se o chybějících financích v rozpočtu na aktivity spojené s chodem města jako například prevence kriminality na školách, zdražování odpadů a podobně.

Po bouřlivé diskuzi byl rozpočet na rok 2018 schválen celkem 15 hlasy. Jeden zastupitel se hlasování zdržel a jeden nehlasoval vůbec. Necelou hodinu se hovořilo i k bodu č. 8 Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2018.

Přes protinávrhy k jednotlivým pod bodům byl nakonec bod č. 8 schválen v původním znění. Záznam celého jednání zastupitelstva je k dispozici ve videoarchivu KT i na zpravodajském webu eostrov. Další zasedání zastupitelstva proběhne v řádném termínu 11. dubna 2018 od 13:00 hodin.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov