Karlovarský kraj

Fotbal – divize

Fotbal – divize

Fotbalisté FK Ostrov odehráli v sobotu 16. března první domácí zápas jarní části. Do Ostrova přijel tým TJ Sokol Libiš. Od úvodního hvizdu bylo jasné, že oběma týmům jde o hodně. Nakonec se ale radovali domácí. Lépe však začali hosté a již v 8. minutě vstřelili úvodní branku zápasu. Domácí fotbalisté se začali tlačit více…

Ukliďme Česko – Hroznětín

Ukliďme Česko – Hroznětín

Do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, se i v letošním roce zapojí město Hroznětín. Dobrovolníci se mohou úklidu ve vybraných lokalitách zúčastnit v sobotu 6. dubna. Hroznětín se do akce zapojuje již po několikáté a spolu s úklidem města proběhne také čištění břehů řeky Bystřice. Všichni zájemci, kteří chtějí pomoci s odstraněním nepořádku, který…

Dialyzační středisko

Dialyzační středisko

Na 14. března připadl letošní Světový den ledvin, který má připomenout, jak důležitá je v tomto případě prevence. Světový den ledvin upozorňuje především na to, že lidé se o své ledviny nestarají a často přijdou k odborníkovi pozdě. Aktuálně se ve více než stovce dialyzačních střediscích po celé republice léčí téměř 7000 pacientů a jejich…

Ostrovský Jarmark

Ostrovský Jarmark

První letošní Jarmark radosti se uskutečnil v sobotu 16. března v Domě kultury. Téměř sedmdesát zručných rukodělných výrobců z města i okolí zde opět představilo své originální výtvory. Jarmark radosti se v Ostrově koná již posedmé. Ten březnový se nesl tradičně v duchu jara a návštěvníci se mohli těšit na široký výběr velikonočních dekorací ze…

Cena Ď

Cena Ď

Cena Ď vstupuje v letošním roce do 19. ročníku. Ocenění je určeno mecenášům, dobrodincům, ale i sponzorům v oblasti kultury, vědy, charity, vzdělávání a morálních hodnot v České republice. Nominaci na ocenění mohou učinit školy, zájmové spolky, obce a města, nemocnice a další. Nominovat je možné i jednotlivce, kteří na úkor svého volného času pomáhají…

Prezentace projektu

Prezentace projektu

Široká veřejnost je zvána 17. dubna v čase od 16 do 17 hodin na prezentaci projektu s názvem Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí. Setkání se uskuteční v zastupitelském sále městského úřadu Ostrov. Představen zde bude projekt týkající se dnes neutěšeného prostoru v samotném středu města a s plány na jeho nejlepší a nejvhodnější…

Jarní úklid 2019 – Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Jarní úklid 2019 – Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Stejně jako v uplynulých letech i v letošním roce Město Ostrov naplánovalo v rámci jarního úklidu rozmístění velkoobjemových kontejnerů. Úklid je rozdělen na 9 etap a to od 13. dubna do 8. června. Probíhat bude jako obvykle v sobotních dopoledních hodinách. Kontejnery jsou určeny pouze k velkému odpadu z domácností, kam se řadí nábytek, koberce,…

Patroni místních částí

Patroni místních částí

Koncem listopadu loňského roku jmenovala Rada města Ostrov členy Komise pro místní části. Jmenovaní členové jsou patrony určených místních částí v okolí Ostrova a veřejnost se tak ně může obracet s problémy týkajícími se života v místě jejich bydliště. Patroni získané podněty přednesou na jednání Komise pro místní části, které se koná přibližně jednou za…

Ostrovský Macík

Ostrovský Macík

Rok 2018 byl pro Ostrovský Macík, podle jeho vedení, velmi náročný, ale i přesto úspěšný.  Podařilo se pomoci více jak čtyřem stovkám zvířat v nouzi. Většinou se jednalo o velmi vážné případy poranění nebo onemocnění. Tato pomoc je velmi nákladná, protože každé zvíře vyžaduje individuální přístup. Přesto se i v roce 2018 podařilo chod spolku…

2. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov

2. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Druhé řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov proběhlo v mimořádném termínu ve středu 13. března. Valná většina zastupitelů se sešla k projednání několika důležitých bodů. Prvních dvou projednávaných bodů týkajících se poskytnutí dotací v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2019 včetně veřejnoprávních smluv a poskytnutí individuálních dotací na podporu zdravotnických, humanitárních služeb…