Zprávy

Velké opravy – Dům kultury

Velké opravy – Dům kultury

Dům kultury, dominantu našeho města, čeká rozsáhlá obnova. Práce jsou plánovány na období od května letošního roku do 31. srpna roku 2020. Dům kultury patří k výrazným stavbám odrážejícím historii města. Jeho památková hodnota spočívá v autenticky zachovaném výrazu stavby s původními prvky, včetně výplní i interiéru a původního mobiliáře. Dostavěn a slavnostně otevřen byl…

RC modely aut

RC modely aut

V sobotu 9. února se v hale TJ Ostrov konal 5. závod seriálu rádiem řízených elektromodelů aut RC Winter Race Ostrov. Předposlední závod celoročního seriálu pořádal  místní spolek RC Carsclub Ostrov. Od osmé hodiny ráno se začali účastníci sjíždět do haly, aby si našli místa pro svá depa a stihli zároveň i ranní trénink před…

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Stejně jako v uplynulých letech i v letošním roce Město Ostrov naplánovalo v rámci jarního úklidu rozmístění velkoobjemových kontejnerů. Úklid je rozdělen na 9 etap a to od 13. dubna do 8. června. Probíhat bude jako obvykle v sobotních dopoledních hodinách. Kontejnery jsou určeny pouze k velkému odpadu z domácností, kam se řadí nábytek, koberce,…

Rybářský ples

Rybářský ples

Kádě s vodou, bohatá tradiční tombola včetně zvěřiny a živých kaprů, dámy a pánové ve stylových oblecích aneb v pořadí již 34. rybářský ples, který se uskutečnil ve všech sálech Domu kultury. V hlavním sále hrál k tanci i poslechu již po několikáté Taneční orchestr Sonet pana Němečka, v kavárně si na své přišli příznivci…

Opravy dětských bazénů – koupaliště Ostrov

Opravy dětských bazénů – koupaliště Ostrov

Dětské bazény na ostrovském koupališti čeká v letošním roce, po skončení sezóny, dlouho očekávaná oprava. Podle předběžných informací, by se s opravami mělo začít hned 1. září. Týkají se obou bazénů a dvou brodítek, přípojek do recirkulační stanice a nové technologie bazénů. Ta musí být podle nových předpisů hygieny, rozdělena. Dlaždičky nahradí  antikorová vana a…

Revitalizace ulic

Revitalizace ulic

Stavební práce na revitalizaci ulic Štúrova-Palackého-Májová, přerušené nevhodnými klimatickými podmínkami, mají pokračovat už 1. března. Dělat se bude 2. a 4. etapa, tedy ulice přímo pod základní školou a dále část mezi ulicemi  Masarykova a Kollárova. V rámci dalšího projektu dojde k revitalizaci dalšího úseku ulice Májová a to ve vnitrobloku ulic Borecká a Horská,…

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí spustilo Národní dotační program pro obce na poskytování bezúročných půjček na výměnu kotlů. Na jejich předfinancování budou moci žadatelé o kotlíkové dotace získat od své obce nebo města bezúročnou půjčku. Majitelé domů, kteří nemají připraveny peníze na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku,…

Porada ředitelů škol a školských zařízení

Porada ředitelů škol a školských zařízení

Další pravidelná porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi se zástupci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje proběhla v polovině prvního únorového týdne v ostrovském zámku. Přítomným zástupcům škol byly předány cenné informace týkající se široké jarní nabídky kurzů a seminářů. Další informace byly zaměřeny na problematiku zveřejňovaných volných míst jednotlivými…

Podomní prodej

Podomní prodej

V současné době se na území města pohybují podomní prodejci, kteří se prezentují pod akcí Bezplatná revize vstupních dveří. U občanů, kteří nebyli zastiženi doma, se vhozením lživého letáku do schránky, snaží o zpětnou vazbu, z důvodu neprovedené revize. Jedná se o protizákonné jednání, které je nutné neprodleně nahlásit strážníkům Městské policie Ostrov. V případě,…

Rekonstrukce a vybavení učeben chemie a fyziky

Rekonstrukce a vybavení učeben chemie a fyziky

Nové polytechnické učebny bude mít od nového školního roku Základní škola Masarykova. Ostrovské zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci do 13. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie Základní školy Masarykova Ostrov. Maximální celková výše nákladů by neměla přesáhnout částku 3 800 000 Kč. Pokud bude město…