Zprávy

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděle v letošním roce připadla na 2. prosince. Již tradičně byl na Mírovém náměstí, za hojné účasti veřejnosti, rozsvícen vánoční strom. I přes deštivé počasí, které panovalo o prvním prosincovém víkendu, si rozsvícení stromu nenechaly ujít desítky rodin s dětmi. Prvního vystoupení z připraveného programu, se ujaly dívky ze základní umělecké školy. Poté…

Rozsvícení vánočního stromu Hroznětín

Rozsvícení vánočního stromu Hroznětín

V pátek 30. listopadu se rozsvěcení vánoční stromu uskutečnilo také v Hroznětíně. I přes nepříznivé počasí se na Krušnohorském náměstí v Hroznětíně sešlo mnoho místních, aby společně zahájili první adventní víkend. Kromě tradičních vánočních trhů nechyběl ani odpolední doprovodný program. „Takže měli jsem program rozdělenej na dvě části. Jedna část se konala v kostele sv….

Řidičské průkazy

Řidičské průkazy

Podle statistik ministerstva dopravy si v letošním roce vyměnilo řidičské průkazy, přes půl milionů řidičů. I přesto, ale dalších 140 tisíc lidí výměna dokladu ještě čeká. Jen v našem městě, jako obci s rozšířenou působností, o výměnu nezažádaly téměř 4 tisícovky lidí.   Vydávání řidičských průkazů prošlo v letošním roce zásadní změnou, připravovanou několik let….

Vánoční dárek seniorům

Vánoční dárek seniorům

V rámci projektu Oblastní charity Ostrov Věnujte vánoční dárek našim seniorům může veřejnost zakoupit dárky pro seniory v Domovech pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně. Aktuální potřeby a přání i jejich seznam je dostupný na internetových stránkách www.ostrov.charita.cz. Mezi dárky, které mohou nejen potěšit, ale také pomoci při práci o druhé naleznete mimo jiné papíry…

Hřiště – Severní ulice

Hřiště – Severní ulice

Výstavba 1.etapy hřiště v Severní ulici je již téměř dokončena. Město Ostrov rozhodlo o výstavbě nejen na základě žádosti občanů přilehlých domů, ale také proto, že v blízkosti bylo zrušeno a odstraněno dožilé a nefunkční hřiště. Navíc hřiště svým umístěním v těsné blízkosti obchodního domu prospěje i rodičům, kteří zde mohou ponechat své ratolesti, samozřejmě…

Dobrovolníci – Tříkrálová sbírka

Dobrovolníci – Tříkrálová sbírka

Oblastní charita hledá dobrovolníky pro tříkrálovou sbírku, která se letos koná od 3. do 14. ledna.  Stačí mít volné alespoň jedno odpoledne z uvedených dnů v čase od 16 do 19 hodin, naučit se koledu a obléknout se za jednoho ze tří králů. Vítáni jsou i dospělí, kteří skupinky dětí doprovodí. Odměnou dobrovolníkům bude radost…

Kácení ve městě

Kácení ve městě

Město Ostrov rozhodlo o pokácení vybraných rizikových stromů ve městě. Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám se podnebí v ČR stává pro některé, v dřívějších dobách pěstované druhy rostlin, nevhodné. V případě dřevin se jedná především o typicky horské druhy smrků, které špatně snáší vysoké teploty a dlouhá období sucha. Navíc jde o mělce kořenící…

Předvánoční setkání seniorů

Předvánoční setkání seniorů

23. předvánoční setkání seniorů aneb setkání tří generací se konalo v úterý 4. prosince za podpory města Ostrov a sponzorů. Sváteční podvečer zahájila svým slovem dlouholetá pracovnice charity Eva Dufková, kterou vystřídal starosta města Jan Bureš. Nechybělo ani požehnání pátera Marka Bonaventury Hric a zapálení první svíce na adventním věnci. Slavnostní atmosférou blížících se Vánoc…

Most přes Bystřici

Most přes Bystřici

V polovině listopadu byla dokončena úprava mostu přes Bystřici na lávku pro pěší a cyklisty u skateparku, díky které tak vznikl přímý přístup z města k areálu. V rámci stavby byla sejmuta dřevěná mostovka i ocelová nosná konstrukce původního mostu. Mostní pilíř je zcela nahrazen novým, přičemž opěry zůstaly zachovány a pouze byly sanovány. U…

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

Celostátní potravinová sbírka se letos uskutečnila v sobotu 10. listopadu v téměř 700 stech prodejen po celé České republice. Národní potravinová sbírka již po šesté zmobilizovala obyvatele České republiky k solidaritě a pomoci potřebným. V letošním roce zajistila přes půl milionu porcí jídla a dalších 41 tun drogistického zboží, které pomohou v předvánočním čase v…